Veelgestelde vragen over afvalplan

Na het indienen van het voorstel voor een eerlijkere manier om het tarief van de afvalstoffenheffing te berekenen heeft D66-raadslid Martine van Bemmel veel vragen binnen gekregen. Omdat deze vragen bij meerdere mensen leven, beantwoordt zij hieronder de meest gestelde vragen.

Krijgen mensen door dit voorstel nog meer vuilnisbakken in hun tuin?

Nee. Met het schrijven van het voorstel is zoveel mogelijk uit gegaan van het systeem dat we nu al hebben. In het aantal bakken verandert dus niets. Wel kunnen mensen op een gegeven moment besluiten het schot uit hun duobak te halen zodat die alleen nog geschikt is voor groen-afval. Hun (kleine beetje) restafval kunnen ze dan brengen naar de dichtstbijzijnde OID of afvalperron. Ik denk dat mensen met weinig restafval snel deze keuze zullen maken.

Is deze manier ook eerlijker voor mensen die in een flat wonen en hun afval in een afvalbak aan het eind van de straat gooien?

Ja. Als mijn voorstel wordt aangenomen zullen de containers waar de mensen uit flats hun afval in weggooien afgesloten worden. Enkel met een pasje kunnen mensen de container openen en hun afval weggooien. Het heeft voor mensen uit andere wijken dus ook geen zin meer om langs te rijden om hun afval weg te gooien; de container zit immers dicht. De containers houden bij welk pasje hoe vaak afval inlevert en op basis daarvan wordt berekend of er een geldbedrag terug gegeven moet worden aan het eind van het jaar.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat veel flatbewoners momenteel nog geen GFT afval gescheiden aan kunnen bieden. Dit is, als je het papier, plastic en glas al goed scheidt, een groot gedeelte van het afval van iemand (denk aan die oude bos bloemen, aardappelschillen, enz). Bovendien is dit ook het afval dat maakt dat je je afvalzak wat eerder weg gooit ivm de geur. De gemeente is momenteel al bezig om flatbewoners ook de kans te geven dit afval te scheiden. Ze doen met diverse landelijke pilots mee en heeft dus al de aandacht. Als ons voorstel wordt aangenomen, moet dit voor 1 januari 2018 gereed zijn, zodat mensen hun GFT gratis kunnen inleveren. Het voorstel sluit hierbij dus aan op het al bestaande beleid. Als u naar deze site gaat kunt u kijken hoe het tarief bij gemeenten met een vergelijkbaar systeem wordt berekend:

Zullen mensen meer afval op illegale wijze dumpen?

In diverse onderzoeken en rapporten die ik over dit onderwerp heb bestudeerd komt naar voren dat de vrees dat een systeem waarbij je moet betalen voor je restafval leidt tot afvaldumpingen niet helemaal terecht is. In het VNG-rapport ‘Van afval af’ uit 2014 staat bijvoorbeeld het volgende:

Ondanks het sterke effect in de landelijke statistieken, is DIFTAR niet onomstreden, juist gezien de vrees dat afval op ongewenste plaatsen beland. Een vrees overigens die niet of nauwelijks gestaafd wordt door onderzoek. Verder stuit invoering vaak op maatschappelijke weerstand (zie §3.3). Bovendien is vanuit psychologisch perspectief een financiële, negatieve prikkel vaak niet de meest effectieve prikkel en hebben methoden die uitgaan van comfort, positief belonen of zelfs een gevoel van controle en zeggenschap een groter effect op gedrag. De niches hierna zetten allemaal op een manier in op dit soort factoren.

Omdat ‘niet of nauwelijks gestaafd wordt door onderzoek’ voor mij niet voldoende was heb ik contact opgenomen met onder andere de gemeente Enschede. Enschede heeft onlangs besloten over te stappen op een vergelijkbaar systeem als dat wij voorstellen in Almere. Zij hebben contact gehad met diverse gemeenten die al een dergelijke tariefsysteem hebben en zij geven aan dat ‘bij andere gemeenten die diftar hebben ingevoerd, leert dat dit met een juiste handhavingsaanpak een tijdelijk effect is’. Kortom, door goede handhaving is dit effect in te dammen.

Verder, in het onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau MWH Global blijkt dat uit actuele landelijke gegevens dat er geen statistisch materiaal beschikbaar is dat er inderdaad sprake is van toename van het zwerfafval dan wel het aantal dumpingen. Wel blijkt uit onderzoek van TAUW uit 2006 in opdracht van Stichting Nederland Schoon dat de hoeveelheid zwerfafval in gemeenten met tariefdifferentiatie juist aanzienlijk lager is dan in gemeenten zonder. Ook uit een enquête uitgevoerd door SenterNovem onder gemeenten met tariefdifferentiatie blijkt dat het merendeel van de gemeenten merkt dat de hoeveelheid zwerfafval niet is toegenomen door invoering van DIFTAR. De indruk bestaat dat door de invoering van DIFTAR zwerfafval en dumpingen worden toegeschreven aan dit systeem terwijl het hier los van staat. In ons voorstel bevelen wij dan ook aan om voor de invoering van DIFTAR een nulmeting te doen zodat meetbaar zichtbaar wordt wat het effect is van DIFTAR op het zwerfafval/dumpingen.

Daarbij leidt het voorstel ertoe dat de handhaving veel gerichter kan plaatsvinden. In de afvalstoffenheffing zijn nu al bedragen verdisconteerd voor communicatie en handhaving. Doordat de duobakken worden voorzien van chips wordt zichtbaar welke huishoudens significant afwijken van het gemiddelde van een soortgelijk huishouden. Dit resultaat kan aanleiding zijn om langs te gaan om deze inwoners te complimenteren met hun goede inzet en ze wellicht te verleiden tot ambassadeurschap. Daarentegen kan bij een dergelijk bezoek ook geconstateerd worden dat de resultaten niet bereikt worden door goed scheidingsgedrag, maar door onwenselijk gedrag zoals bijvoorbeeld illegale dumpingen. Doordat de middelen zo effectiever worden ingezet is geen extra inzet van middelen noodzakelijk.

Hoe zit het met de verwerking van grofvuil?

Ook grofvuil kan grotendeels gescheiden worden in recyclebaar afval en restafval. Het recyclebare afval kunt u nog steeds gratis inleveren bij het afvalperron, het restafval zal tellen voor de berekening van de afvalstoffenheffing.

Maakt het uit als buren hun afval illegaal in mijn afvalbak gooien als die aan de weg staat?
Als u al besloten heeft uw afvalbak aan de weg te zetten, heeft u er zelf al voor gekozen dat u voor deze keer geen geld terug krijgt; u krijgt immers alleen geld terug per keer dat u uw bak niet aan de weg zet. Als uw buren dan een extra zak in uw bak gooien scheelt dit u geen geld, het gewicht van de afvalbak telt namelijk niet mee. Er wordt alleen gekeken hoe vaak iemand zijn of haar bak aan de weg zet. Het is natuurlijk wel jammer dat uw buren ‘free riden’. Door eerder genoemde gerichte handhaving zullen uw buren hopelijk eerder door de mand vallen. U heeft er in ieder geval geen schade aan.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s